Personuppgiftshantering och GDPR

Personuppgiftshantering och GDPR

Från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Den ersätter personuppgiftslagen (PUL).

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning. Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register.

Information om samtycke till behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna inom ramen för föreningens verksamhet offentliggörs, oavsett framställningsform t. ex. på föreningens hemsida, samt också tillhandahålls föreningens samarbetspartners.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar namn, adress, telefon, e-post, personnummer som lämnas i samband med anmälningar till våra kurser.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Närvarolistan /personuppgifter är främst för redovisning av bidragsfinansierad folkbildningsverksamhet för att uppfylla myndigheters krav. Uppgifterna är även en förutsättning för ledarens och deltagares olycksfallsförsäkring under studiecirkeln.

Laglig grund
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund. Hanteringen av personuppgifter i syfte att uppfylla myndigheters krav på redovisning av folkbildningsverksamhet utgör en sådan rättslig grund.

Mottagare
Vid kursverksamhet, i samarbete mellan vår förening och Sensus studieförbund, lämnas personuppgifterna till Sensus. (Även Sensus följer GDPR.)

Lagringstid
SméKickers lagrar INTE personnummer. De personnummer som samlas in i syfte att t ex göra en deltagarlista går direkt till Sensus och lagras inte hos oss.

Varifrån kommer uppgifterna?
Uppgifterna samlas in av medlemmen vid registrering till kurs.

Du har enligt GDPR  rätt att få besked om vilka personuppgifter föreningen har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. Har föreningen inhämtat samtycke från dig kan du när som helst återkalla ditt samtycke. För att få veta vilka uppgifter Smékickers Linedance förening behandlar om dig, eller om du vill återta ditt samtycke, kontaktar du Smékickers genom föjande länk http://smekickers.nu/kontakta-sme-kickers/